2015-12-10

Informacje o jednostce

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" w Opolu


 

Informacje o jednostce.

- nazwa szkoły : Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu

adres :              ul. Szarych Szeregów 1, 45 – 284 Opole
nr telefonu :      77457-84-89 lub 77458-04-66
fax :                  77457-84-89
e-mail :             sekretariat@plo6-opole.pl
adres strony :    www.plo6-opole.pl

 

dyrektor :              mgr Dariusz Domański
wicedyrektor :        mgr Hanna Marcinów
główny księgowy :  mgr Jolanta Trybulska
sekretarz szkoły :   mgr Agnieszka Gładysz


podmiot udostępniający dane :

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
- odpowiedzialny za treść : mgr Dariusz Domański