2015-12-10

Informacje o jednostce

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"
w Opolu

 

 
Informacje o jednostce.
- nazwa szkoły :      Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
- adres : ul. Szarych Szeregów 1
45 – 284 Opole
- nr telefonu :  77457-84-89
77458-04-66
- fax : 77457-84-89
- e-mail : sekretariat@plo6-opole.pl
- adres strony : www.plo6-opole.pl
- dyrektor :  mgr Piotr Szafors
- wicedyrektorzy : mgr Dariusz Domański
- główny księgowy :  mgr Jolanta Trybulska
- sekretarz szkoły : mgr Agnieszka Gładysz
- podmiot udostępniający dane : Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
- odpowiedzialny za treść : mgr Piotr Szafors